Aktualności

Owocne wyniki spotkań z mieszkańcami i wizji w terenie

Kilkadziesiąt wywiadów ankietowych, rozmowy z mieszkańcami, wymiana informacji z sołtysami i przedstawicielami lokalnych samorządów. To efekt spotkań, rozmów i wizji terenowych przeprowadzonych w związku z przygotowywaniem master planu dla zlewni rzeki Bóbr, kluczowych pod kątem identyfikacji priorytetów inwestycyjnych w regionie Czytaj dalej