Informacje o projekcie

Projekt „Master Plan dla zlewni rzeki Bóbr – Koncepcja wdrożenia PZRP w zlewni rzeki Bóbr pod kątem identyfikacji priorytetów inwestycyjnych w regionie wodnym środkowej Odry” jest kolejnym krokiem podjętym przez administrację rządową dla poprawy bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców najbardziej zagrożonych obszarów w zlewni rzeki Bóbr.

Projekt realizowany jest dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przez konsorcjum Muliticonsult Norge AS, Multiconsult Polska sp. z o. o., , G. Karavokyris & Partners Consulting Engineers S.A.