Owocne wyniki spotkań z mieszkańcami i wizji w terenie

Kilkadziesiąt wywiadów ankietowych, rozmowy z mieszkańcami, wymiana informacji z sołtysami i przedstawicielami lokalnych samorządów. To efekt spotkań, rozmów i wizji terenowych przeprowadzonych w związku z przygotowywaniem master planu dla zlewni rzeki Bóbr, kluczowych pod kątem identyfikacji priorytetów inwestycyjnych w regionie wodnym środkowej Odry. Spotkania odbywały się od 12 do 14 Czytaj dalej

Podsumowanie spotkań informacyjnych

W dniach 16-18 lipca w Lubaniu, Żaganiu oraz Jeleniej Górze odbyły się pierwsze spotkania informacyjne dotyczące projektu „Master Plan dla zlewni rzeki Bóbr – Koncepcja wdrożenia PZRP w zlewni rzeki Bóbr pod kątem identyfikacji priorytetów inwestycyjnych w regionie wodnym środkowej Odry”. Organizatorem spotkań było Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Koordynatorem Czytaj dalej